مقاله تخصصی (تاثیر پرامی پکسول بر بهبود سردرد در بیمار با میگرن و سندرم پای بیقرار همزمان )
چاپ شده در مجله
Natural Pharmaceutical Products (JJNPP)
مقاله تخصصی ( اثر پیگیری فعال در مقایسه با پیگیری غیر فعال در کاهش بروز سکته مجدد مغزی )
چاپ شده در مجله
Chronic disease care ( CDC )